Naši klijenti • Xella BH d.o.o. (Siporex) Tuzla
 • Termoelektrana Tuzla
 • Elektrodistribucija Tuzla (podružnice Sapna, Teočak, Kalesija, Kladanj, Živinice)
 • Elektrodistribucija Zenica (podružnice u Ze-Do i Srednjobosanskom kantonu)
 • Elektrodistribucija Mostar
 • Elektrodistribucija Bihać
 • BH Telecom (Direkcija Tuzla i podružnice Gradačac, Gračanica i Živinice)
 • JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
 • JP BH Pošta d.o.o.Sarajevo (CP Sarajevo, CP Travnik, CP Mostar, CP Tuzla, CP Bihać)
 • Ured za reviziju institucija FBIH Sarajevo (Mostar, Tuzla)
 • Općina Zenica
 • Regionalna advokatska komora Zenica
 • Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo
 • AFIP d.d.
 • Titanic d.o.o. Tuzla
 • BAM Investtrade d.o.o.Tuzla
 • Inoutic / Deceuninck d.o.o.Živinice
 • Spectrum Vision d.o.o. Kalesija
 • Latex d.o.o. Cazin
 • Box d.o.o. Doboj
 • Amox d.o.o. Kalesija
 • Plavi servis d.o.o. Mostar
 • Buscherhoff – Plastikal d.o.o.Kalesija
0 0